UPU hỗ trợ các nước kém phát triển dụng cụ bảo hộ trong đại dịch Covid-19

Bộ phận Hợp tác Phát triển của UPU, với sự hỗ trợ của Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS) và nguồn đóng góp tự nguyện của một số quốc gia thành viên, sẽ gửi các dụng cụ bảo hộ cá nhân thiết yếu như khẩu trang, găng tay và chất khử trùng, cho các nước kém phát triển (LDCs) để giúp giữ an toàn cho nhân viên bưu chính trong đại dịch COVID-19.

Nói về dự án này, Giám đốc bộ phận Hợp tác Phát triển của UPU, ông Rudy Cuadra, cho biết, nhân viên bưu chính trên tuyến đầu là ưu tiên hàng đầu của UPU. Họ chỉ có thể tiếp tục phục vụ người khác hàng ngày nếu họ vẫn khỏe mạnh và an toàn. Dự án này ra đời với mục đích bảo vệ sức khỏe của nhân viên bưu chính trên toàn thế giới.

Ngành Bưu chính được chính phủ các nước lựa chọn để cung cấp các dịch vụ thiết yếu trong cuộc khủng hoảng toàn cầu, chuyển phát các thiết bị y tế quan trọng và phục vụ những người dân dễ bị tổn thương khi họ được yêu cầu phải ở nhà. Sáng kiến này sẽ hỗ trợ cung cấp các dụng cụ bảo hộ cho những nhân viên bưu chính tuyến đầu.

Thông qua sáng kiến này của UPU, gần 40 nước kém phát triển là thành viên UPU sẽ nhận được gói hỗ trợ. Mỗi gói sẽ bao gồm 135.000 khẩu trang, 35.000 găng tay và 1.500 chai thuốc khử trùng bỏ túi.

UPU đã cam kết dành 560.000 Franc Thụy Sĩ cho dự án này, bao gồm các khoản tiền từ ngân sách hợp tác phát triển thường xuyên của UPU và nguồn đóng góp đặc biệt từ các nước thành viên khác là Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản và Thụy Sĩ.

Thông qua thỏa thuận ký giữa UPU và LHQ ngày 15/4/2020, UNOPS sẽ là đơn vị thực hiện sáng kiến này. UPU sẽ xác định số lượng sản phẩm cần thiết, số nước sẽ nhận hỗ trợ và chuyển tiền cho UNOPS. UNOPS sẽ mua và vận chuyển số dụng cụ bảo hộ này đến các nước nước kém phát triển đã được UPU lựa chọn.

ĐẶNG THỦY/THEO UPU.INT