Hướng dẫn nghiệp vụ

Hệ thống mạng lưới phân phối của SGP phủ khắp 63/63 tỉnh thành – Linh hoạt trong vận chuyển, nhanh chóng trong dịch vụ.

Hệ thống bưu cục

Quy trình cung cấp dịch vụ chuyển phát của các doanh nghiệp chuyển phát tại Việt Nam nói chung và SGP nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào hàng không và hạ tầng vận chuyển đường bộ. Mỗi kiện hàng phải trải qua rất nhiều công đoạn thủ công trước khi đến với người nhận cuối cùng. Vì vậy, việc đóng gói hàng hóa trước khi giao cho nhà vận chuyển có vai trò và ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Xem chi tiết cách hướng dẫn đóng gói hàng hóa của SGP:

Xem chi tiết